Avís legal

De conformitat amb el que exigeix la legislació estatal vigent sobre Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa les persones interessades de les dades socials, fiscals i registrals de la persona titular del present lloc web.

  • Raó Social: Associació Tésera Mediació
  • Dades de contacte: info@teseramediacio.com
  • C.I.F./D.N.I.: G66785502
  • Telèfon de contacte: 676 616 071